Deze voorwaarden zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde winactie. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden met betrekking tot de winactie om kans te maken op een Buddha to Buddha giftcard ter waarde van 50 euro of 100 euro met betrekking tot de Paasactie

Actievoorwaarden

 • Deelname aan de winactie is mogelijk gedurende de periode 12 april 2022 tot en met 18 april 2022, (hierna: de actieperiode).
 • De actie heeft betrekking op aankopen op buddhatobuddha.com. Zowel in Nederland als overige landen.
 • De deelnemers maken kans op een Buddha to Buddha online giftcard t.w.v. €50 euro OF  €100 euro.
 • Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs moet de deelnemer de gevraagde informatie volledig invullen.
 • Deelnemers moeten onder hun eigen naam deelnemen en één inschrijving kan nooit voor meerdere personen gelden. Elke persoon kan slechts eenmaal deelnemen per uniek e-mailadres.
 • De deelnemer moet het juiste antwoord geven op de kennisvraag. Als meerdere deelnemers het juiste antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald via een tiebreaker.
 • Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je per mail een bevestiging van de gewonnen prijs.
 • De winnaar kan uiterlijk tot en met 22 april 2022 aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en gaat de prijs naar een andere winnaar.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijke voogd voor deelname.
 • Buddha to Buddha behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden met bijbehorende elementen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers.